martes, 5 de junio de 2018

Ets ben present...

Déu meu,
tu es present arreu del món,
tu estás, també
en cadascun de nosaltres.
Tu ets aquí
quan penso en totes les coses que faig,
en totes les coses que veig.
Tu estàs sempre amb mi,
Tu ets qui estàs aquí,
dintre meu.
Gràcies, Senyor!!

No hay comentarios: