martes, 27 de febrero de 2018

Jesus ens Crida

Ens Crida a Seguir-lo.
Els evangelis són plens de relats que narren les trobades que Jesús va tenir amb les persones que se li acostaven per escoltar el seu missage: Zaqueu, Nicodem, la samaritana, el centurió romà, etc... Aquestes persones van sentir una atració especial per Jesús. La crida que van rebre per seguir-lo i imitar-lo va transformar totalment la seva vida.

Això no tan sonts va succeir fa molts anys, quan Jesús vivia a Palestina. També avui, com en temps passats, molts homes i moltes dones de totes les races i condicions reben aquesta crida. Són els cristians.

Ens Crida a ser "amb ell" i a complir una missió:
La primera cosa que fa Jesús és convidar a "viure amb Ell": Veniu amb mi, diu Jes´ús. Quan rep aquesta crida, el deixeb,e se sent estimat per Jesús i la seva vida es transforma. Zaqueu Nicodem, la samaritana i molts d'altres es van sentir estimats per Jesús i això va canviar les seves vides.

Viure amb Jesús significa estimar-lo, conèixer-lo, imitar-lo. Quan s'estima Jesús, ell es converteix en el centre de la pròpia vida. Aquesta experiència és la més important.

Alhora, el deixeble se sent compromés amb la missió de Jesús i hi col.labora amb la seva vida.

Saber renunciar per seguir a Jesús:
Quan algú rep la crida de Jesús, s'adona que no val la pena viure aferrat als béns materials amb els diners o el poder. L'amor de Jesús és molt més important que qualsevol riquesa. Els primers deixebles van abandonar les xarxes per seguir Jesús. Zaqueu va retornar els diners que havia robat. L'amor de Jesús és molt més ric que qualsevol riquesa.

No hay comentarios: