domingo, 25 de febrero de 2018

Pregaria per la Unitat de l'Esglèsia.

Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, únic Salvador i príncep de la Pau. Aparta de nosaltres qualsevol motiu que pugui impedir una santa unió i concòrdia. I concedeix que, de la mateixa manera que només hi ha un Cos i un Esperit i una Esperança dela nostra vocació; un Senyor, una Fe, un Baptisme, un Déu i Pare de tots nosaltres, així ens trobem tots, d'ara en endevant, de cor i d'anima, units en un sant voncle de veritat i pau, de fe i caritat, a fi que poguem glorificar-te sempre amb una sola ment i una mateixa veu mitjançant Crit, nostre Senyor.

esglèsia episcopaliana española 

No hay comentarios: