domingo, 28 de febrero de 2016

Què és una experiència religiosa?

Una experiència religiosa és sinònim d’una experiència que et canvia la vida. És una experiència personal i subjectiva. Això significa que no és obligatòria ni es pot imposar, que ningú la pot viure per un altre, i que cada persona que la viu ho fa de manera individual.

Com podem saber si és una experiència religiosa?
1.     És una experiència molt forta i atraient que et captiva un cop viscuda i et deixa amb ganes de seguir buscant.
2.     Et transmet pau, seguretat i sentit.
3.     És difícil d’explicar amb paraules a altres persones que no han tingut aquesta experiència
4.     El sentiment comú és la vivència d’un sentiment d’amor molt gran.
Es tracta de diferents moments:
1.     Primer moment: La persona se sitúa davant del món i vol descobrir el significat i el valor de moltes de les coses que passen. Comença a fer-se preguntes de sentit, d’obrir-se al Trascendent (Déu) i de descobrir-lo.
2.     Segon moment: La persona opta lliurement per conèixer més a fons tot allò que pot aportar la religió a la seva vida. Pensa i reflexiona la seva relació amb el Trascendent (Déu)

3.     Tercer moment: ës el moment més intens perquè la persona viu la fe com si fos una trobada personal i comunitària amb el Trascendent (Déu). És una trobada personal perquè la persona assumeix la fe d’una manera individual, i és comunitària perquè no la viu o l’expressa sola, sinó amb altres persones que participen de la mateixa experiència. Aquest moment culmina amb la plena i lliure incorporació a la comunitat de referència. Aquesta incorporació implica una vida personal de coherència amb l’experiència religiosa.

       Lia Gancho

No hay comentarios: