jueves, 25 de febrero de 2016

Dret 4 Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.


“Segons les dades més actuals de què disposem, les del 2002, els països industrialitzats tenien una taxa de mortalitat infantil, és a dir de nens i nenes que moren abans de complir els cinc anys mesurats per cada 1.000 naixements, de 7 morts per cada 1.000 enfront de la taxa dels països més pobres de 158 morts per 1.000 naixements.”


“Uns 5,6 milions de nens i nenes moren anualment degut en part al fet que no compten amb nutrients suficients i adequats. Altres 146 milions corren perill de mort prematura degut al fet que tenen pes inferior al normal. La desnutrició i el baix pes tenen greus conseqüències per a la salut dels nens i nenes, augmentant la seva vulnerabilitat a les infeccions i causant seriosos problemes en el seu desenvolupament físic i mental.”
www.unicef.es

No hay comentarios: