lunes, 2 de abril de 2018

L'Alegria dels Pacificadors.

Feiços  els qui treballen per la Pau
perquè seran anomenats fills de Deu.
(Mt 5,9)

Amic adolescent
Feliç tu
si tens un cor pacífic!!
Feliç tu si allunyes del teu cor
la violència destructiva
i lluites per la Pau
tantes vegades amenaçada al teu entorn
i al món sencer,
per les discòrdies i els odis,
les rancúnias i les guerres.

Feliç tu 
si les teves justes i necessàries rebel.lies
contra tot el que consideres dolent
t'impulsen a construir un món nou,
fonamentat en la pau,
en la convivència fraterna
i en la solidaritat entre els homes i dones.

Feliç tu
si no et deixes arrosegar
pels grups depressió
que t'inviten a la violència destructiva
i descobreixes els camins
de l'amistat que construeix.

Feliç tu
si, des d'ara, aprens a recórrer el camí del diàleg,
escoltant els altres
i evitant de tancar-te en tu mateix,
per a conviure amb els altres

Feliç tu
si treballes per la pau
perqué seràs anomenat fill de Déu.
El Déu que busques,
el Déu la presència del qual necessites
perquè la teva vida tingi ple sentit,
´s Déu d'amor i de pau,
i no un Déu d'odis i rancunies
de violències i guerres.

Feliç tu 
si, llegint l'Evangeli,
aconsegueixes la jia de viure
d'acord amb el seu missatge.
Haurás descobert en Jesús
que l'AMOR
mo és un entreteniment fácil, sinó una conquesta
assolida en la lluita de cada dia
i l'única font d'alegria

No hay comentarios: