martes, 3 de abril de 2018

L'Alegria dels Nets de Cor

Feliços els nets de cor,
perque veuran Déu
(Mt 5,8)

Amic adolescent, feliç tú si tens un cor Net!.Feliç tu si tens un cor lliure de malícia i falsedat, lliure d'orgull i autosuficiència, lliure d'odis i rancúnies,

Feliç tu si tens un cor net i ets caàç de navegar, sense perdre el rumb, vers el port de l'amor lliure i madur, servicial i ompromés.

Feliç tu si tens un cor net, lliure d'encegaments i capricis, d'egoisme i ressentiments; un cor obert a la veritat i a l'amor per a buscar-lo apasionadament al llarg del camí de la vida.

Feliç tu si tens un cor net que et permeti veure Déu en el rostre de teu germà i germana.

Feliç tu si tens un cor pur, perquè veuràs Dèu. El necessites tant...! Enmig de les teves crisis de creixement, també estàs cercant Déu, a fi de tronar-hi el sentit profund de la teva vida.

Feliç tu si, llegint l'Evangeli, aconsegueixes l'alegria de viure d'acord amb el seu missatge, descobrint en Jesús que la PREGARIA no es una xerrameca passiva i pidolaire, sinó un encontre comprometedor que transforma la VIDA.
No hay comentarios: