martes, 1 de marzo de 2016

Dret 10 Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l’amistat i la justícia entre tothom.


Escrivia Marcel·lí a un germà director: “Cuidi amb molta estima els nens pobres i aquells que són més maldestres i ignorants. Manifesti molta bondat a aquests nens, faci’ls moltes preguntes i no temi mostrar-li en tota ocasió que els estima i els vol.

Els nens pobres, ignorants i maldestres en una classe són el mateix que els malalts en una família: font de benediccions i prosperitat quan se’ls mira amb els ulls de la fe i es veu en ells a Jesús.”

No hay comentarios: