martes, 14 de octubre de 2014

Creiem

Creiem que està viva la causa de Jesús.
Creiem que segueix vigent la seva concepció de la persona, de la vida i de la història.
Creiem que la resurrecció de Jesús significa la resurrecció de l’ésser humà.
Per això el sepulcre no està totalment buit.
Hi ha moltes persones encara sota la fossa.
Creiem que la resurrecció significa
que la vida ha triomfat definitivament sobre la mort,
malgrat tanta guerra, fam,
desastres i egoismes que acompanyen la vida.
Creiem que afirmar la resurrecció és viure com persones ressuscitades,
forma de situar-se en el món, viure amb un estil de vida diferent,
apuntar-se a acollir i construir el Regne
d’assumir les pròpies capacitats i les pròpies limitacions
d’escollir sempre la llibertat, la veritat, la germanor.
Creiem que la resurrecció de Jesús significa que està viu
i podem trobar-nos amb Ell
i tenir una experiència alliberadora 
i seguir sent una persona, una amalgama de blat i de zitzània.
Creiem que per experimentar aquesta resurrecció en mi
i en tota la humanitat, no tenim més sortida 
que revelar-nos i assumir la insurrecció.

No hay comentarios: