miércoles, 10 de julio de 2013

Racó de pregària


Calia un cabdill per conduir el seu poble:
Escollí un vell; aleshores Moisès s’aixecà.
Calia una pedra com a fonament de l’edifici:
Escollí un renegat; Pere aleshores s’aixecà.
Calia un rostre per dir als homes el seu amor :
Escollí una prostituta ; fou Maria de Magdala.
Calia un testimoni per pregonar el seu missatge:
Escollí el seu perseguidor i Pau s’aixecà.
Sempre calen homes i dones per al servei del seu poble:

Fins i tot si tremoles, no podries aixecar-te ?

Jean Vuaillat

No hay comentarios: