domingo, 26 de agosto de 2018

Pregaria del Nostre Mon

Us preguem per tots els qui han de tastar la tristor,
pels malalts, pels qui sofreixen.
Per tots els qui la vida ha ferret,
pels esposos que no han sabut tenir cura
l'un de l'altre,
pels pares decebuts dels seus fills,
pels fills decebuts dels seus pares.
Us preguem també pels qui el mon
no els ha donat el dret a la felicitat
a tots els qui no han trota
que els faci de company en apuesta vida,
i que no han trobat resposta al seu desig
i al seu amor.
Us preguem, Senyor, pel nostre mon actual
especialmente pels qui es troben desarrelats
a causa de la guerra, per tots els qui la crueltat
ha marcat per sempre.
Per tots els pobres explotats, pobres i privats
de drets, pels qui es troben menyspreats i
maltratas perquè són de color.

No hay comentarios: