domingo, 2 de febrero de 2014

Vivint entre els joves, veiem el rostre de Jesucrist.
aimm a 10
En el món actual, no hi ha un repte més gran, per a nosaltres educadors maristes, que el de la 
re-evangelització dels joves. Es tracta d’una actitud quotidiana que es converteix, o s’ha de convertir, en una 
realitat dins de cadascuna de les nostres escoles maristes.
Com a antigues alumnes del Lycée Léonin de Patissia i com a joves educadores, creiem que per poder 
educar bé un infant, cal primer de tot guanyar-se el seu respecte i la seva obediència conscient. 
Aquest objectiu no és gens fàcil. Cal estar sempre amatents, estar al costat dels infants, escoltar-los,
ajudar-los a descobrir els seus dons i els seus límits, a crear noves maneres de comportar-se envers els 
altres, per tal de trobar nous valors i ideals per a la vida.
Certament, tot això cal fer-ho amb calma, guiats per l’honestedat en les nostres relacions.
Arribats a aquest punt, hem de constatar que Jesucrist, i els valors cristians, han d’ocupar el centre 
de tot projecte educatiu, en particular dins de la nostra escola, que és un centre educatiu per a la vida
 i la difusió de l’Evangeli.
Respectant lògicament la llibertat personal i la diversitat de cadascú, però amb tota senzillesa 
presentem Jesucrist com la resposta als interrogants dels infants i al seu desig de bondat. Busquem 
la manera d’ajudar els infants a associar i harmonitzar la seva fe amb la cultura, adaptant sempre la
 nostra acció pastoral a la seva edat, el seu caràcter i a les altres circumstàncies viscudes per cada grup
 d’infants amb els quals treballem.
Acabant, i tenint en compte tot el que hem dit, concloem que per tenir èxit en el nostre objectiu de 
re-evangelització dels infants, cal que nosaltres primer visquem de cor i ànima l’esperit cristià i, tot
 seguit, intentem transmetre’l als infants.    

Maria Printezi   - Markella Armaou
Lycée Léonin de Néa Smyrni – Escola “St Denis”

No hay comentarios: