domingo, 17 de noviembre de 2013

Com viure la realitat marista desde les obres socials?

És un repte respondre aquesta pregunta des de la meva experiència que, només pretén ser això, una perspectiva íntima, una manera més i complementària de totes aquelles visions i vivències que cadascú i cadascuna podem aportar des de les diverses realitats educatives maristes on estem duent a terme la nostra tasca.
Viure la missió marista a Rialles comporta treballar cada dia des de la naturalitat i la senzillesa, estant al costat dels infants i joves més vulnerables i acompanyar processos educatius d’aquelles persones que se’ns creuen al “camí”. No crec en els remeis màgics ni en les receptes que tot ho curen; crec ,des del convenciment més profund, en aquesta missió compartida, en viure-la mostrant-se tal i com som per poder estar al costat de les persones; mostrar-se amb coherència i sentit comú, donar exemple a partir dels nostres actes, tot assumint que, sovint, ens equivoquem, però que és possible rectificar i tornar a reprendre allò que ens uneix a tots: la presència i l’acompanyament proper.
Fa temps que dono voltes a un concepte que podria resumir la meva visió de tot plegat: la pastoral de proximitat. Evangelitzar des dels valors més humans i més purs, des de l’essència dels infants i joves amb els que treballem cada dia, i no descuidar en cap moment que com a referents educatius maristes que som, bé sigui des de les escoles o des de qualsevol de les obres socials, només som persones que els acompanyem en el camí durant un temps determinat, amb la prudència que suposa aprendre a retirar-nos i deixar espai en el moment precís.
Com a educadora marista he tingut l’oportunitat i el privilegi de viure i compartir d’a prop les formes particulars de fer i estar presents dels germans que m’han acompanyat i han dedicat part de la seva vida a Rialles al llarg aquest 14 anys de feina continuada. És aquest model educatiu que he viscut i que evidencia l’experiència de Marcel·lí avui dia, l’eina fonamental amb la que em quedo i em vull quedar per continuar creient en el poder dels nostres nens, nenes, nois i noies com a agents de canvi dels seus processos personals.
Pepa González Lara, Centre Rialles (Santa Coloma de Gramenet)

No hay comentarios: