domingo, 15 de diciembre de 2013

Laics i Maristes!

Ja fa cinc anys vaig entrar en un contacte més proper amb els germans i vaig començar a conèixer la missió de Marcel·lí. Amb el pas dels anys cada cop he sentit millor el carisma de Marcel·lí i la missió marista. He aprés què vol dir un amor sense condicions, y una solidaritat sense condicions. L’espiritualitat del Marcel·lí fa efecte en la meva feina, noto l’estimació, el recolzament mutu, que ell va donar tant importància. Puc somniar juntament amb els germans un futur millor, però la realització és pas a pas i només tindrà fruits a llarg termini. Moltes vegades ens aturem i potser anem enrere, però junts, germans i laics, podem donar-nos mútuament forca i estimació per poder continuar tirant endavant, per que podem ajudar millor als nens i famílies necessitades. 

Lévay Edit, Directora del centre „A Mi Házunk” (Esztergom) 


No hay comentarios: